Skład osobowy

           

Krzysztof Krzemień                                 ks. Piotr Kurzaj TChr.

Magdalena Bańcarz               Barbara Górska           Emilia Jaremko 

Jolanta Lach           Józefa Niegrebecka           Dorota Palczyńska 

Krystyna Podbielska             Inicja Różańska

Grażyna Borkowska           Maria Ignaczak           Maria Nawracaj

Róża Orlik (prezes)           Dorota Pawlukowicz 

Zbigniew Dziechciarz           Ryszard Panfil

Tomasz Góralski          Andrzej Mrowiec

Piotr Pawlukowicz            Stefan Petri