Skład osobowy

           

Krzysztof Krzemień                                 ks. Piotr Kurzaj TChr.

Magdalena Bańcarz               Sylwia Góralska            Barbara Górska    

Emilia Jaremko                 Jolanta Lach            Małgorzata Matias

Józefa Niegrebecka          Dorota Palczyńska          

Krystyna Podbielska             Inicja Różańska

Grażyna Borkowska           Maria Ignaczak           Maria Nawracaj

Róża Orlik (prezes)           Dorota Pawlukowicz 

Zbigniew Dziechciarz           Ryszard Panfil

Tomasz Góralski          Andrzej Mrowiec

Piotr Pawlukowicz            Stefan Petri